Afstudeeronderzoek – Attitude van bewoners omtrent deelname aan collectieve zonnedaken

28-07-2022

Een van de vier thema's waar de Stadsgarage zich op richt is de energietransitie, onder andere met het Empower 2.0 project. Stadsgarage-stagiaire Anne Ritsma werkte hieraan mee en deed onderzoek naar de attitude (houding) van bewoners omtrent deelname aan collectieve zonnedaken. Met dit onderzoek rondde zij onlangs succesvol de opleiding Toegepaste Psychologie af aan de Hogeschool Leiden. In deze blog deelt zij haar ervaring en bevindingen.

Ik was nieuwsgierig naar de beleving en attitude van de bewoners ten aanzien van collectieve zonnedaken. Daarom ben ik eerst de theorie ingedoken opzoek naar informatie over collectieve zonnedaken, de doelgroep, menselijk gedrag en ook wat mensen beweegt met betrekking tot duurzaamheid. Attitude, motivatie, sociale invloed en de (natuurlijke) omgeving blijken een belangrijke rol in het gedrag van mensen te spelen. Wanneer mensen een positieve attitude hebben ten aanzien van het gewenste gedrag zijn ze vaker geneigd om dit gedrag uit te voeren. Ook autonome motivatie en de sociale omgeving die het gedrag al uitvoert of hier positief naar kijkt, blijken de kans te vergroten bij een persoon om dit gedrag uit te voeren.

Uiteindelijk heb ik bewoners uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond geïnterviewd over hun attitude omtrent deelname aan collectieve zonnedaken. Hieruit bleek dat de attitude van de bewoners omtrent collectieve zonnedaken over het algemeen positief is. De bewoners die nog niet meedoen aan collectieve zonnedaken blijken hier nog weinig kennis over te hebben. Zij hebben nog veel vragen en zien meer nadelen dan de bewoners die al meedoen, mogelijk omdat hun kennis nog laag is. De voornaamste motivatie voor deelname aan collectieve zonnedaken bleken de zorgen omtrent klimaatverandering en het voordelige financiële aspect te zijn. De sociale omgeving zorgt er bij de bewoners voor dat zij sneller geïnteresseerd zijn als familie, vrienden of buurtbewoners op een positieve wijze te spreken zijn over collectieve zonnedaken of zonnepanelen in het algemeen.

Na het uitvoeren van mijn onderzoek raad ik aan om deze optie van energie opwekken meer onder de aandacht te brengen onder bewoners, zodat de kennis hierover toeneemt en dit mogelijk ook meer bewoners mee laat doen. Uit de theorie blijkt namelijk dat voldoende kennis een voorwaarde is voor het vormen van een positieve attitude, wat op zijn tijd weer kan leiden tot de intentie en het uitvoeren van gedrag: deelnemen aan collectieve zonnedaken.


Mijn ervaring

Ik heb met veel plezier en interesse mijn onderzoek bij de Stadsgarage mogen uitvoeren. Tijdens het hele proces zijn de leden heel behulpzaam geweest. Wil jij als student ook graag dat je stage of (afstudeer)opdracht impact heeft? Dan raad ik je aan om jouw opdracht bij Stichting Stadsgarage te doen! Je kan veel richtingen op qua opdrachten dus voel je niet beperkt door de achtergrond van jouw studie, het is alleen maar interessant om via verschillende kanten naar de liggende vraagstukken te kijken. Neem gerust contact op via info@stichtingstadsgarage.nl