Raad van Advies & Inspiratie

Raad van Advies & Inspiratie

Het een normaal gegeven dat mensen op een bepaald moment in hun leven een organisatie verlaten. Zo ook bij Stichting Stadsgarage, maar zelden definitief! Oud-Stadsgaragisten kunnen namelijk plaatsnemen in de Raad van Advies & Inspiratie, die vier keer per jaar meedoet aan de kwartaalsessies om daarin een kritische blik te werpen op de Stichting. Waar nodig geeft deze Raad advies en inspiratie op specialistische gebieden.

Anne Ritsma

Als Toegepaste psychologie studente zit ik op dit moment in de eindfase van mijn studie. Ik mocht een eindopdracht maken en wilde dit graag rond het onderwerp duurzaamheid doen. Via via ben ik bij de Stadsgarage terecht gekomen waar ik een onderzoek uitvoerde rond het Empower 2.0 project. Naast mijn onderzoek probeerde ik ook het project zelf goed te volgen en waar mogelijk mijn steentje bij te dragen. Voor mijn toekomstige loopbaan, maar ook vooral voor mij persoonlijk vind ik het heel interessant en mooi om mij op deze manier verder te verdiepen in o.a. de energietransitie.

Chris van Bendegem

Als bestuurskundige kan ik met een multidisciplinaire blik maatschappelijke vraagstukken benaderen. In het derde jaar van mijn studie heb ik stagegelopen bij se.lab en daardoor ook in nauw verband gestaan met Stichting Stadsgarage. Sindsdien ben ik contact gebleven met de Stadsgarage. Tijdens mijn stage hield ik mij bezig met de thema's impact ondernemen en circulariteit. Tegenwoordig ben ik werkzaam als beleidsmedewerker klimaat en energie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Andries Tieleman

Na 25 jaar bij Stork en Fokker in IT management rollen ben ik me in 2016 gaan richten op de energietransitie. Ik heb een TU Werktuigbouwkunde achtergrond en interesseer me al lang voor duurzame energie en klimaatverandering. Ik heb een tijdje als ZZP-er meegedraaid in het team van de Stadsgarage, maar ben nu weer in vaste dienst bij Eneco Duurzaam Wonen. Ik draag de Stadsgarage een warm hart toe en blijf daarom nog graag betrokken als lid van de Raad van Advies & Inspiratie.


Michiel de Vos

Vanuit de overtuiging dat alles mogelijk is vanuit verbinding, stimuleer ik samenwerking middels co-creatie. Door de toepassing van de design thinking mindset en tools geloof ik dat iedereen creatief is en we allemaal oplossingen kunnen vinden voor de vraagstukken uit deze tijd. Samen met Yvonne Haneman enkele jaren gewerkt aan verschillende projecten in Schalkwijk om bewoners, beleidsmakers en ondernemers te verbinden rond vraagstukken en ze te leren om daar zelf mee aan de slag te gaan. Zo werkten we onder andere aan de ontwikkeling van een community library, een samenwerking rond mantelzorg en een project rond positieve gezondheid onder migranten. De Stadsgarage heeft aan het begin gestaan van deze carrière door mij te inspireren met interessante trainingen rond social impact. Ik ben dan ook dankbaar dat ik nu de Stadsgarage mag ondersteunen vanuit de Raad van Advies & Inspiratie.

Yvonne Haneman

Binnen de Stadsgarage lag mijn focus op ondernemen met maatschappelijke impact. Ik faciliteer sociaal ondernemers in het proces van idee tot realisatie met het koppelen van de benodigde kennis en netwerkcontacten. Daarnaast bouw ik samen met sociaal ondernemers aan een lerende community die elkaar versterken voor impact. Dit alles voor een leefbare toekomst!