Het huis van de Stadsgarage

Het Seinwezen is industrieel erfgoed uit 1915 en ligt naast het spoor in Haarlem. Seinwezen Beheer heeft het pand in 2011 aangekocht, verbouwd en verduurzaamd om het te behouden. Het is nu een inspirerende plek om te werken, vergaderen en ontmoeten!

Voormalig hoofdgebouw
Het pand Seinwezen was van 1915 - 2000 het voormalig Hoofdgebouw van het Seinwezen der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM), sinds 1936 de Nederlandse Spoorwegen. Het was een onderafdeling van de dienst Weg & Werken, die het onderhoud van seinen verzorgde.

De meest verrassende plek aan het spoor!

Het Seinwezen biedt onderdak aan bijzondere bedrijven, flexwerkplekken en vergaderingen van organisaties met veelal een maatschappelijke doelstelling. Er is een afwisseling van eigen culturele en sociale evenementen en inspirerende activiteiten van anderen.

Het Seinwezen is een levendig centrum waar sociaal ondernemen een stevige plaats inneemt en waar maatschappelijke vraagstukken worden opgepikt. Het brengt mensen in beweging en legt verbindingen om gezamenlijke problemen op te lossen. Sinds de duurzame verbouwing is Het Seinwezen uitgegroeid tot een gebouw met een lage drempel en een hoge impact.

Missie
Een vitale bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld, het creëren van maatschappelijke impact en stimuleren van sociaal ondernemerschap. Vanuit die overtuiging verhuurt het Seinwezen ruimtes en organiseert het inspirerende activiteiten voor en door sociaal ondernemende mensen in het duurzaam gerestaureerde pand in Haarlem.

Visie
Deze tijd en de snel veranderende wereld roepen om een andere aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Milieu, mens en maatschappelijke waarde zijn de pijlers voor een wereld waarin welzijn belangrijker is dan welvaart. De duurzame restauratie van het industrieel erfgoed Het Seinwezen in Haarlem is het startpunt geweest voor een innovatieve, sociaal-ondernemende organisatie. Het Seinwezen wil anderen inspireren en aantonen dat ondernemen langs sociaal-maatschappelijke lijnen kan. Dat het geld oplevert en dat duurzaamheid een welzijnsverhogende werkwijze is. Het Seinwezen zet daarom zelf initiatieven op, verbindt mensen en faciliteert creatieve en sociale activiteiten, zodat ook anderen dit belang van maatschappelijke impact uitdragen. Met het Seinwezen bewijzen we dat duurzame herbestemming van industrieel erfgoed mogelijk is. Dankzij de inzet van een grote kring particuliere investeerders en crowdfunding is het Seinwezen geworden wat het is!