De oogst van Empower 2.0

24-10-2022

De afgelopen vier jaar is binnen Empower hard gewerkt om collectieve energieopwekking te versnellen. Maar sinds begin 2022 stokt de toename van nieuwe installaties in Haarlem. Daarom hebben de betrokken organisaties tijdens het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan onder de negen energiecoöperaties en drie interactieve sessies georganiseerd om de oorzaken van deze stagnatie in beeld te krijgen, te adresseren en vervolgstappen af te spreken. 

De opbrengst van dit interactieve proces lees je in de onderstaande blog. Het verslag beschrijft de belemmeringen, kansen, mogelijke oplossingen én de afspraken die zijn gemaakt om ook na Empower de vruchten te plukken van effectieve samenwerking aan het uitbreiden van collectieve energie opwek. Want hoewel Empower 2.0 hiermee tot een einde komt, zijn de ambities van groei in daken, leden en installaties onverminderd en blijven we van en met elkaar leren om deze te realiseren.


Empower 2.0 is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met twaalf andere partners uit vier landen samenwerken om nieuwe vormen van burgerparticipatie in lokale energieopwekking te ontwikkelen. Empower staat voor: Enabling More People's Ownership in Energy Transition. Kennemerland is één van de zeven pilots.