Mantelzorg ontwerp/ondernemerschapstraject

25-06-2020

Waar hebben ouders van een kind met een beperking (mantelouders) behoefte aan?
Met deze vraagstelling heeft Studio Cocreatie, onderdeel van Ground8, in samenwerking met de Stadsgarage een design thinking traject ontworpen, waarbij we vanuit de behoefte van deze mantelouders op zoek zijn gegaan naar een mogelijke oplossing.

De oplossing moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden namelijk: De oplossing is gericht op de wijk (Haarlem Schalkwijk) en heeft een dien en verdienmodel om te zorgen voor een duurzame verankering in de wijk. Daarnaast staat de behoefte van de mantelouder centraal.

Integraal organiseren en onderzoeken
Er is een multidisciplinair ontwerpteam gevormd bestaande uit creatieven, ondernemers, professionals en een ervaringsdeskundige. Startpunt: de mantelouders! 

We hebben aan de hand van een zogenoemde "klantreis" interviews afgenomen bij meerdere ervaringsdeskundigen (mantelouders) en zorgprofessionals. Dit heeft ons inzicht gegeven in de wereld van de mantelouder met als resultaat een helder beeld van de aspecten die goed gaan, de aandachtspunten waar de ouders tegenaan lopen en de behoeften die zij hierbij hebben.

Cocreatie sessie
Tijdens een eerste cocreatie sessie zijn we deze behoeften gaan vertalen naar een concrete, actiegerichte vraagstelling, om daarmee op zoek te gaan naar oplossingen.

Ontwerpsessies
Onze vraagstelling:

"Hoe kunnen we mantelouders eigenregie geven op hun levenspad, zodat ze:

Met deze vraag zijn we in cocreatie, via meerdere creatieve werkvormen, zoals design thinking, gaan toewerken naar mogelijke oplossingen. Divergeren en convergeren. Inzoomen en uitzoomen. Uit de concepten die het team heeft opgeleverd, hebben we de belangrijkste elementen uitgelicht. Vervolgens hebben we de elementen beoordeeld op de impact/inspanning matrix. De elementen met een hoge impact en lage inspanning vormen de basis voor de vervolgstap richting de oplossing.

Middels een storyboard hebben we de oplossing meer handen en voeten gegeven. Welke stappen doorlopen de mantelouders bij het zoeken, ontvangen en gebruiken van de oplossing. En wat is daarbij nodig? Belangrijke elementen in de oplossing zijn het delen van kennis en ervaringen van mantelouders ofwel de persoonlijke verhalen, creëren van bewustwording op het gebied van mantelzorg in de wijk en het realiseren van eenduidig loket in de wijk voor ouders waar ze gehoord worden en ondersteuning kunnen krijgen (one-stop shop).

Concept testen
De volgende stap is deze elementen plaatsen in een meer concreet concept ofwel prototype dat zich organisch ontwikkelt in de wijk. Belangrijk element zijn verhalen van mantelouders - om te delen, om te ervaren, om te signaleren. Via meerdere kanalen willen we deze gaan ophalen om daarbij inzicht te krijgen in de behoefte, om mensen aan elkaar te verbinden en om daarmee een oplossing te gaan realiseren die we gaan testen bij de uiteindelijke gebruikers.

Opvallend
De druk op de mantelouders van een zorgintensief kind is ontzettend hoog. Met het wegvallen van ondersteuning door de corona maatregelingen is de situatie voor mantelouders helemaal onhoudbaar geworden. De noodzaak om mantelouders te ontlasten is groot! Het is ons duidelijk geworden dat ouders in de wirwar van organisaties met eigen doelstellingen en daar bijbehorende bureaucratie hun eigen weg moeten zoeken en vinden. Sommige ouders moeten begeleid worden en anderen ontwikkelen zich als expert door eigen onderzoek. De oplossing zal dan ook buiten de bestaande systemen worden opgezet op wijkniveau rondom een gedeelde ambitie voor mantelzorg op wijkniveau.

Vervolg
Nu eerst de komende maand het concept testen en daarna toewerken naar een dien- en verdienmodel! To be continued!