Politieke middag op het Seinwezen: politiek achter impact ondernemerschap

14-09-2021

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nodigt de Stadsgarage de lokale politiek uit om kennis te maken en in gesprek te gaan over betekenisvol ondernemerschap. Wat kan de stad doen om impact ondernemen te doen groeien en mogelijk te maken? En waarom en op welke manieren is dit belangrijk en kansrijk voor Haarlem?

Op vrijdag 3 september namen wij lokale politici mee in de wereld van betekenisvol ondernemerschap. Impact ondernemers van Dopper, De Oude Keuken, GeneratieThuis, Geuskens, MEO en PWNergy en een vertegenwoordiging van elf lokale raadsfracties kwamen samen op het zonnige, groene dakterras van onze werkplek voor een informele gedachtewisseling over impact ondernemerschap in Haarlem. De Stadsgarage leidde het gesprek om met deze middag een eerste voorzet te geven voor een verdere dialoog tussen lokale politici en impact ondernemers.


Gemeenten en impact ondernemers kunnen elkaar namelijk goed gebruiken. Door samen te werken versterken wij in Haarlem het ondernemingsklimaat voor zowel sociaal ondernemers als het reguliere MKB. Daarmee benutten we het probleemoplossend vermogen van de stad en zijn we beter toegerust op de grote en kleine uitdagingen van deze tijd. Van arbeidsparticipatie tot energietransitie, inclusieve samenleving tot circulaire economie. Gevraagd naar het belang dat zij hechten aan impact ondernemerschap, gaven de Haarlemse politici aan dit hoog in te schatten.

We vroegen impact ondernemers van Dopper, Geuskens, MEO, De Oude Keuken, GeneratieThuis en PWNergy wat zij nodig hebben van de gemeente en wat zij willen meegeven aan de Haarlemse politiek. Hun antwoord?

Maak impact ondernemerschap tot prioriteit voor de economische ontwikkeling van de stad. Bouw de bestaande aanpak uit, heb visie en breng samenhang tussen de verschillende aanpakken voor werk, welzijn, duurzaamheid, energie en armoede. Zoek ons op, doe het samen en koop in bij impact ondernemers.


  • Impact pionieren vraagt om maatwerk. Schotten en bureaucratie in de ambtelijke organisatie kosten impact ondernemers veel tijd en energie, met name op gebied van financiering. Het is belangrijk om ontschotting door te zetten en steeds te bekijken hoe het wél kan. Ook als dit betekent dat de gemeente daartoe onderscheid moet maken tussen het reguliere MKB en ondernemers waarbij de maatschappelijke missie voorop staat. Op juridisch vlak heeft de gemeente Haarlem hier al stappen toe gezet. De Social Impact Bond (SIB) van de gemeente met MEO, Pasmatch en de Rabo Foundation werd dan ook enthousiast als positief voorbeeld aangehaald.


  • Gemeenten en impact ondernemers streven dezelfde doelen na en vullen elkaar aan. Klant worden zorgt dus voor dubbele winst en het Kennemer Inkoopplatform helpt daarbij. Ook gemeentelijk inkopen bij impact ondernemers blijft daarom van belang. De gemeente kan daarnaast meer doen om in contact te komen en bereikbaar te zijn voor ondernemers met maatschappelijke doelstellingen.


  • Complexe problemen vragen om visie en middelen. Je hoeft het als gemeente niet alleen te doen. Zoek de samenwerking met impact ondernemers, werkgevers, kennisinstellingen en maatschappelijke partners in de stad. Organiseer de nodige middelen door slimme coalities te sluiten en neem daarbij een voorbeeld aan de gemeenten Rotterdam en Eindhoven, waar publiek-private fondsen worden ingezet om armoede en schuldenproblematiek terug te dringen. Neem als gemeente het initiatief om deze kansen ook voor het sociaal domein in Haarlem te verzilveren.


  • Ook voor een duurzamer Haarlem dienen zich kansen en partners aan. Vanuit PWN/PWNergy riep Iris Hoefnagels de gemeente op om de krachten te bundelen ten behoeve van duurzame transities. Merijn Everaarts van Dopper hield een pleidooi om als gemeente actief de strijd aan te gaan tegen plastic vervuiling. Sinds Dopper in 2009 is gestart met haar missie, is er vanuit de overheid helaas weinig veranderd. Het is tijd om dat te veranderen. Wat gaat de gemeente Haarlem hieraan doen?


We kunnen er niet meer omheen: Haarlem heeft betekenisvol ondernemerschap nodig. Er ligt een goede basis om dit verder te helpen en zo belangrijke kansen voor de stad te benutten. Wij kijken terug op een geslaagde ontmoeting en zien uit naar verdere samenwerking. Wilt u meepraten? Dan zien wij u graag bij het Social Enterprise Overheidscongres op 13 oktober en de Impact Days in november (datum volgt). Ook bent u van harte welkom om langs te komen bij de wekelijkse vrijdagmiddagborrel van de Stadsgarage (stuur ons een berichtje als u erbij bent). Wij praten u graag bij. Houd de nieuwsbrief in de gaten en volg onze LinkedIn-pagina voor meer nieuws en updates uit ons netwerk.