Stichting Stadsgarage ondertekent manifest voor een klimaatrechtvaardig Haarlem

27-07-2021

Hierin staan 10 punten die iedere partij zou moeten opnemen in het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Collega Andries Tieleman heeft tevens een bijdrage geleverd aan punt 3: Alle elektriciteit van zon en wind in 2030. Zet vol in op energiebesparing en verhoogde ambitie voor het opwekken van wind- en zonne-energie Zorg dat in 2030 het volledige Haarlemse elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt.

Het manifest zelf kun je hier downloaden en lezen


Aanbevelingen

De Haarlemse klimaatcoalitie doet tien aanbevelingen aan het lokaal bestuur om de klimaatcrisis aan te pakken. De punten beslaan verschillende domeinen waarop maatregelen nodig zijn: Crisiscommunicatie & burgerparticipatie, energieverbruik, het opwekken van duurzame energie, duurzaam bouwen, groen & natuur, voedsel, de circulaire economie, bedrijven, transport en de oprichting van een rekenkamer voor het klimaat.

Ook Stichting Urgenda heeft voor de overheid een plan geschreven met 54 maatregelen om 25 procent CO2 te reduceren voor eind 2020. De gemeente Haarlem heeft een motie aangenomen om de punten uit het Urgendaplan uit te voeren. Dit 10-puntenplan is een volgende stap, wij streven naar 100 procent reductie in 2030. Overigens is 100 procent 'klimaatneutraal' een doel dat de huidige coalitie zich ook in het coalitieakkoord van 2018 heeft gesteld.

Samenwerking

De Haarlemse klimaatcoalitie is een samenwerking van onder andere lokale groepen van Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion en de FNV Lokaal Haarlem. Bij het schrijven van dit plan is geput uit de expertise binnen deze groepen en daarbuiten. De onderstaande Haarlemse maatschappelijke organisaties ondertekenen dit manifest:

 • Aardbalans
 • Amnesty International Haarlem
 • Fietsersbond Regio Haarlem
 • FrisseWind.nu
 • De Groene Lobby
 • Haarlemse bomenwachters
 • KNNV vereniging voor veldbiologie
 • Parents for Future Haarlem
 • De Pletterij
 • Stedenband Haarlem - Mutare
 • Stichting Stadsgarage
 • Vrij Waterland
 • Wereldtuin / Wereldkeuken