Terugblik op de introductie Empower Regionale Energie Participatie

12-11-2020

Zonnepanelen, windmolens, warmtenetten, waar de energie in de nabije toekomst ook wordt opgewekt, de helft komt van installaties, in handen van burgers. Althans dat is de ambitie die de zeven regiogemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland hebben geformuleerd in de Regionale Energie Strategie 'RES': 50% van de duurzame energieopwekking is in lokaal eigendom. Dat vergt nauwe samenwerking tussen gemeenten en lokale energie initiatieven van haar inwoners. Hoe krijg je die voor elkaar?

Tijdens de online bijeenkomst 'Introductie Regionale Energie Participatie' op 10 november zijn daarvoor de eerste stappen gezet. Hoe vind je beschikbare daken? En wat zijn de ontwikkelingen van de postcoderoos? Hoe kunnen we burgerparticipatie en duurzame regionale energieopwekking samen bevorderen? Voor energiecoöperaties en gemeenten is dit een enorme kans en tegelijkertijd ook een behoorlijke uitdaging. Want ga er maar aan staan: de regio Kennemerland verwacht de komende tien jaar de opwek van o.a. zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030.

Ruim dertig deelnemers verzamelden zich online, voornamelijk regionale energiecoöperaties en ambtenaren. Zij deelden de Kennemer ervaringen uit het EU programma Empower (Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage) en de toolkit (Hogeschool van Amsterdam). Zij kregen een update over de Postcoderoos-regeling (Energie Samen) en geïnspireerd door een introductie van de Velsense wethouder Klimaat en Duurzaamheid Sebastian Dinjens - over het belang van regionale samenwerking - bogen zij zich in verschillende netwerksessies over de mogelijke aanpak van een nieuwe 'RES-locatie' (gemeente Haarlem).

Ben je benieuwd naar alle video's? Klik hier.