Empower de regio

23-07-2020

De overheid streeft naar zo hoog mogelijke burgerparticipatie. En dat lukt natuurlijk beter in de regio naarmate die elkaar beter kennen en samen weten op te trekken. Om dat voor elkaar te krijgen is de Hogeschool Leiden aangesloten bij het Europese Empower programma dat de Stadsgarage samen met Kennemer Kracht en de gemeente Haarlem uitvoert. Samen met hen en de Hogeschool van Amsterdam is de Stadsgarage gestart om in kaart te brengen hoe dat het beste kan werken. 

Vanaf dit najaar gaan we dit in de praktijk uittesten zodat we vanaf volgend jaar een sterke basis hebben waar Kennemerlanders specialistische kennis binnen en buiten de regio en bovenal elkaar beter weten te vinden. Dit is het vervolg op de kennismakingsbijeenkomst die de partners van het EU Interreg project november 2019 hebben georganiseerd in het Seinwezen. Lees hier meer over die bijeenkomst.